zaloguj się   
SmodCMS

Autorytet

Każdy młody człowiek w danym etapie swojego życia, poszukuje wzorów godnych do naśladowania. ludzie, którzy mogliby posłużyć jako autorytet. Swoim postępowaniem, zachowaniem czy postawą mogą służyć jako wzór i budzić szacunek wobec swojej osoby. Przykładem może być matka Teresa z Kalkuty lub Swięty Franciszek z Asyżu i wiele innych osób. Jednakże wielkim nauczycielem i człowiekiem doskonałym jest Jan Paweł II. To właśnie Jego osoba powinna być autorytetem nie tylko dla młodzieży lecz dla całej ludzkości. Bowiem Jan Paweł II pokazał wszystkim, że w życiu trzeba kierować się wyłącznie dobrem i sercem wobec bliźnich, nie zważając na kolor skóry, poglądy, wyznanie lub sytuację materialną. W dzisiejszym świecie panuje wielki nieład i szereg innych trudnych sytuacji
Ludzie w dążeniu za sukcesem aby zapewniś sobie dobry byt materialny, nie zważają na problemy i kłopoty innych. Dążą do wyznaczonego przez siebie celu w wielu przypadkach kosztem innych. Ci, którym powodzi się lepiej, nie potrafią dzielić się z biedniejszymi mino iż w wielu domach na całym świecie panuje głód i całkowita nędza.
  Bardzo ważnym problemem w obecnym czasie jest obojętność. Znajduje ona swoje odbicie szczególnie w szkołach, w niewielkich miasteczkach lub wioskach jak również zwyczajnie na ulicy.  Jan Paweł II pokazuje nam, że wszyscy ludzie bez względu na kolor skóry i status materialny, zasługują na szacunek. Wyraźnie okazywał swoją miłość i dobroć dla każdego człowieka. Nie bał się podać ręki i przytulić do siebie ludzi trędowatych. Tym samym widać Jego ogromną miłość wobec bliźniego. Na cały świcie jest wiele wyznańi religii co przyczynia się do wielu nieporozumień i zatargów. Aczkolwiek i tutaj Jan Paweł II ukazuje nam wielką, a nawet olbrzymią tolerancje i zrozumienie dla wyznawców innych religii. Bowiem Ojciec Święty wielokrotnie powtarzał słowa,, Kochaj bliźniego swego jak siebie samego'' wzywał do miłowania wszystkich ludzi.
Kolejnym problemem stanowią nałogi między innymi alkoholizm i narkotyki. Fala tych nałogów ogarneła ogromną liczbę ludzi. Młody człowiek jest szczególnie narażony i podatny na pokusy, które czekają na niego w dzisiejszym świecie. Czasem bardzo trudno jest uniknąć tych czychających pokus. Bowiem tylko ci co mają mocny charakter i dość silną wolę są w stanie bronić się przed tego typu nałogami. Jednakże wystarczy nieodpowiednie towarzystwo i bardzo łatwo można wpaść w sidła nałogów. Ojciec Święty również w tej sytuacji, pokazuje nam przede wszystkim Siebie, człowieka idealnego i czystego, wolnego od wszelkich nałogów. Jasno pokazuje nam, że można się ustrzec i żyć dobrze, szczęśliwie bez uzależnień. Bez uzależnień, które w nienaturalny sposób niszczą nasze życie i z których ciężko się wydostać. Papież Jan Paweł II często przemawiał do ludzi młodych, ponieważ w nich widział nadzieję na lepsze życie. Oczywiście młodzież również chętnie gromadziła się wobec Ojca Świętego słuchając Jego rad i wskazówek.
  Jan Paweł II całym swoim życiem kierował tak, aby było godne i czyste moralnie. W ten sposób zgromadz rzesze wielbicieli i uczniów, którzy choć trochę chcieliby być takimi jak On. Wśród wszystkich wzorców godnych do naśladowania, największym z największych jest Ojciec Święty. Może On być trudnym autorytetem dla młodzieży. Gdyż człowiek jest tylko człowiekiem, ma wiele słabości i popełnia wiele błędów. Aczkolwiek warto prubować chociaż po troszce naśladować tego wielkiego i doskonałego człowieka. Aneta