zaloguj się   
SmodCMS

Kadra kierownicza ZSCEZiU

  • mgr Radosław Kaźmierczak - dyrektor szkoły 
  • mgr Anna Jagniątkowska- zastępca dyrektora
  • mgr Krzysztof Gruchała - zastępca dyrektora
  • mgr Radosław Gierach - kierownik szkolenia praktycznego
  • mgr Beata Brzezińska - kierownik internatu