zaloguj się   
SmodCMS

Liceum Ogólnokształcące - policyjne

W liceum ogólnokształcącym o profilu policyjnym na poziomie rozszerzonym uczniowie uczą się przedmiotów humanistycznych:

 • Historii
 • Wiedzy o społeczeństwie
 • Języka Polskiego

Poza standardowymi przedmiotami zdobywają następującą wiedzę i umiejętności:

 • Zajęcia policyjne prowadzone przez oficerów i pracowników KPP w Rawie Mazowieckiej
 • Podstawy musztry
 • Lekcje samoobrony
 • Naukę pierwszej pomocy

Podczas zajęć policyjnych uczniowie nabywają wiedzę z następujących działów:

 • Organizacja i historia policji,
 • Prewencja,
 • Podstawy prawa (prawo wykroczeń, prawo karne, zasady ruchu drogowego),
 • Techniki samoobrony i techniki interwencyjne,
 • Zasady posługiwania się bronią palną,
 • Zasady postępowania dochodzeniowego,
 • Kryminalistyka i kryminologia,
 • Etyka zawodowa

Uczniowie klas policyjnych noszą specjalne mundury. Są one obowiązkowe jeden dzień w tygodniu, oraz podczas uroczystości szkolnych i kiedy uczniowie reprezentują szkołę na zewnątrz.

Liceum Ogólnokształcące o profilu policyjnym ułatwi Ci starania o pracę w policji i innych służbach mundurowych oraz instytucjach związanych z bezpieczeństwem.

Klasa policyjna przygotuje Cię również do studiów na takich kierunkach jak:

 • Prawo
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Socjologia
 • Politologia
 • Zarządzanie kryzysowe i wiele innych