RSS
A A A
SmodBIP

Zawiadomienie

13.11.2013

Zawiadomienie, o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: dostawę mebli w ramach projektów: „Dobry zawód to skarb” oraz „ Kompetencje dla przyszłości” realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 13.11.2013

Dokument oglądany razy: 2240
« inne aktualności