Zawiadomienie

13.11.2013

Zawiadomienie, o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na: dostawę mebli w ramach projektów: „Dobry zawód to skarb” oraz „ Kompetencje dla przyszłości” realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj


Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 2015
4.12.2022 // rawa-kopernik.internetdsl.pl/bip