RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.04.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana organizacji wyglądu witryny.

Zamówienia publiczne

 

Rawa Mazowiecka, dnia 24.04.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 2

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia zespołu projektowego, świadczącego usługi zarządzania i obsługi projektu „Szkoła dla rynku pracy” o numerze WND-POKL.09.02.00.10-004/13, realizowanego w Zespole Szkół - CEZiU, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.rawa-kopernik.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000,00 euro netto (wartość zamówienia ustalana zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, o którym mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. z późniejszymi zmianami).

 

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

II.    INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
im. Mikołaja Kopernika

NIP 835-12-60-819

REGON: 000188096

Adres Zamawiającego: ul. Zwolińskiego 46, 96 – 200 Rawa Mazowiecka

Telefon/faks: 46 815-41-41

Adres strony internetowej: www.rawa-kopernik.pl

 

III.    OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Przedmiotem zapytania jest usługa z zakresu zarządzania i obsługi projektu – wyłonienie personelu na pełnienie funkcji:

·       koordynatora projektu

·       asystenta koordynatora projektu

·       asystenta finansowego

·       informatyka

·       specjalisty ds. wyjazdów i współpracy z pracodawcami

·       specjalisty ds. kursów i szkoleń

 

w ramach projektu „Szkoła dla rynku pracy” o numerze WND-POKL.09.02.00.10-004/13 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Cel główny projektu:

Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia poprzez zwiększenie potencjału zawodowego
i społecznego oraz wyrównanie szans edukacyjnych 350 uczniów/uczennic kształcących
się w 7 kierunkach technikum w Zespole Szkół – CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w ciągu 12 miesięcy.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik 1 - formularz ofertowy 1
  3. Załącznik 2 - formularz ofertowy 2
  4. Załącznik 3 - formularz ofertowy 3
  5. Załącznik 4 - formularz ofertowy 4
  6. Załącznik 5 - formularz ofertowy 5
  7. Załącznik 6 - formularz ofertowy 6

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY

##########################################################################

##########################################################################

##########################################################################

 

Szanowni Państwo, Stosownie do postanowień Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jedn. 21.06.2013 Dz.U. 2013 nr 0, poz.885) oraz Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. z dn.28.05.2013 Dz.U. 2013 nr 0 poz. 907) zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym dostaw/usług zaplanowanych do realizacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS POKL: "Dobry zawód to skarb"; oraz "Kompetencje dla przyszłości"

Zamawiający: Zespół Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 46, 96-200 Rawa Mazowiecka

Warunki zamówienia w załączniku do niniejszej wiadomości.

LINKI DO POBRANIA

--------------------------------------------------------------------------

zdjciabaru-zanr2.zip
http://pliki.wp.pl/fc,-876079159,fid,1879118583,plik,zdjecia-baru-zal-nr-2zip,pobierz.html

Pracownia-lekcjeKolor.pdf
http://pliki.wp.pl/fc,945343992,fid,431319614,plik,Pracownia-lekcjeKolorpdf,pobierz.html

Pracownia-Konferencjav1.Kolor.pdf
http://pliki.wp.pl/fc,1382945119,fid,2010964462,plik,Pracownia-Konferencja-v1-Kolorpdf,pobierz.html

Ladarecepcyjnazkomoda-za.nr3.pdf
http://pliki.wp.pl/fc,-601686114,fid,1549494313,plik,Lada-recepcyjna-z-komoda-zal-nr-3pdf,pobierz.html

http://speedy.sh/hJx4P/Wizualizacja.exe

Zapytanie ofertowe: doc pdf

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTYOpublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 24.04.2014
Podpisał: Grazyna Kowalik
Dokument z dnia: 04.11.2013
Dokument oglądany razy: 21 221