RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, strona została skasowana: 25.04.2014 z powodu:
błędna publikacja - ogłoszenie znajduje się w dziale zamówienia publiczne

Ogłoszenie35

 

Rawa Mazowiecka, dnia 24.04.2014r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia zespołu projektowego, świadczącego usługi zarządzania i obsługi projektu „Szkoła dla rynku pracy” o numerze WND-POKL.09.02.00.10-004/13, realizowanego w Zespole Szkół - CEZiU, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego www.rawa-kopernik.pl oraz w siedzibie Zamawiającego.

Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000,00 euro netto (wartość zamówienia ustalana zgodnie ze średnim kursem złotego w stosunku do euro, o którym mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. z późniejszymi zmianami).

 

Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

II.    INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
im. Mikołaja Kopernika

NIP 835-12-60-819

REGON: 000188096

Adres Zamawiającego: ul. Zwolińskiego 46, 96 – 200 Rawa Mazowiecka

Telefon/faks: 46 815-41-41

Adres strony internetowej: www.rawa-kopernik.pl

 

III.    OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Przedmiotem zapytania jest usługa z zakresu zarządzania i obsługi projektu – wyłonienie personelu na pełnienie funkcji:

·       koordynatora projektu

·       asystenta koordynatora projektu

·       asystenta finansowego

·       informatyka

·       specjalisty ds. wyjazdów i współpracy z pracodawcami

·       specjalisty ds. kursów i szkoleń

 

w ramach projektu „Szkoła dla rynku pracy” o numerze WND-POKL.09.02.00.10-004/13 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

 

Cel główny projektu:

Podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia poprzez zwiększenie potencjału zawodowego
i społecznego oraz wyrównanie szans edukacyjnych 350 uczniów/uczennic kształcących
się w 7 kierunkach technikum w Zespole Szkół – CEZiU im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej w ciągu 12 miesięcy.

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik 1 - formularz ofertowy 1
  3. Załącznik 2 - formularz ofertowy 2
  4. Załącznik 3 - formularz ofertowy 3
  5. Załącznik 4 - formularz ofertowy 4
  6. Załącznik 5 - formularz ofertowy 5
  7. Załącznik 6 - formularz ofertowy 6


Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 24.04.2014
Podpisał: Ewa Kawałek
Dokument z dnia: 24.04.2014
Dokument oglądany razy: 4 036
Wersja do druku