Zawiadomienie

17.12.2012

Treść zapytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ i odpowiedź Zamawiającego do przetargu nieograniczonego na realizację usług związanych z zarządzaniem i obsługą projektu "Kompetencje dla przyszłości" realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj 


Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 379
3.03.2021 // rawa-kopernik.internetdsl.pl/bip