zaloguj się   

UWAGA:
to jest strona archiwalna

aktualna strona pod adresem

http://gorka.rawa-kopernik.pl
SmodCMS

Rekrutacja 2021/2022

Podanie do szkoły na rok 2021/2022

 • podanie doc
 • podanie pdf
 • podanie doc
 • podanie pdf
 •  

  Harmonogram rekrutacji

  • od 17 maja 2021r. do 31 maja 2020 r.do godz. 15.00
   • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami
  • od 25 czerwca2021r. do 14 lipca 2021r. do godz. 15.00
   • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
  • 22 lipca 2021r.
   • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
  • od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021
   • w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
  • Uwaga
   • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.
  • 02 sierpnia 2021r.
   • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

   

    Skierowania na badania lekarskie - technikum

 • technik informatyk
 • technik budownictwa
 • technik handlowiec
 • technik hotelarz
 • technik mechatronik
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

 •   Skierowania na badania lekarskie - Branżowa Szkoła I stopnia
 • elektryk
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • sprzedawca
 • kucharz
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • fryzjer
 • hydraulik
 • kelner
 • mechanik monter maszyn i urządzeń
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 • operator obrabiarek skrawających