RSS
A A A
SmodBIP

informacja

14.11.2016

Informacja dla Wykonawców dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0036/16 "Krok do kariery w branży samochodowej" realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe - czytaj

Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 14.11.2016

Dokument oglądany razy: 701
« inne aktualności