RSS
A A A
SmodBIP

Zawiadomienie

16.05.2013

Treść zapytania Wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ i odpowiedź Zamawiającego do przetargu nieograniczonego na: świadczenie usług szkoleniowych obejmujących prowadzenie kursów dodatkowych dla uczestników projektu Dobry zawód to skarb realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 16.05.2013

Dokument oglądany razy: 852
« inne aktualności