RSS
A A A
SmodBIP

Zawiadomienie

25.04.2013

Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej I Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: świadczenie transportowych związanych z przewozem uczniów i ich opiekunów na zajęcia wyjazdowe w zakładach pracy oraz staż zawodowy w ramach projektu Dobry zawód to skarb - czytaj

Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 25.04.2013

Dokument oglądany razy: 662
« inne aktualności