RSS
A A A
SmodBIP

Zawiadomienie

23.04.2013

Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: dostawę i montaż nowego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego w ramach projektów Dobry zawód to skarb oraz Kompetencje dla przyszłości realizowanych w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 23.04.2013

Dokument oglądany razy: 666
« inne aktualności