RSS
A A A
SmodBIP

Zawiadomienie

12.04.2013

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu Dobry zawód to skarb realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj

Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 12.04.2013

Dokument oglądany razy: 654
« inne aktualności