RSS
A A A
SmodBIP

Zawiadomienie

20.02.2013

Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9 – usługi w zakresie transportu drogowego Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej I Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 i Nr 161, poz. 1078) zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na: świadczenie usług transportowych związanych z przewozem uczniów i ich opiekunów na wycieczki dydaktyczne oraz praktyki zawodowe w ramach projektu Kompetencje dla przyszłości - czytaj

Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 20.02.2013

Dokument oglądany razy: 677
« inne aktualności