RSS
A A A
SmodBIP

Zawiadomienie

21.12.2012

Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację usług zarządzania i obsługi projektu Kompetencje dla przyszłości współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr projektu WND-POKL.09.02.00-10-094/11 - czytaj 
 

Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 21.12.2012

Dokument oglądany razy: 709
« inne aktualności