RSS
A A A
SmodBIP

zapytanie ofertowe 30

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę symulatora nauki jazdy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zapytania ofertowego Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej zaprasza do składania ofert na dostawę nowego symulatora jazdy w ramach projektu Motoryzacja moja pasja nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 

  1. zapytanie_ofertowe.pdf
  2. Załącznik nr 1_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia_spr
  3. Załącznik nr 2_Formularz ofertowy_spr
  4. Załącznik nr 3_Projekt umowy_spr
  5. Załącznik nr 4a_Wzór protokołu odbioru_moduł 1
  6. Załącznik nr 4b_Wzór protokołu odbioru_moduł 2
  7. Załącznik nr 5_Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
  8. Załącznik nr 6_Oświadczenie o braku powiązań
  9. ałączniki w docx


Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 13.05.2019
Podpisał: Agata Lipska
Dokument z dnia: 13.05.2019
Dokument oglądany razy: 2 167