informacja

10.11.2016

Zawiadamienie, o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu nr RPLD.11.03.01-10-0026/16 ?Staże i praktyki w zawodach przyszłości"

1. Ogłoszenie

2. Protokół
Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 356
21.09.2021 // rawa-kopernik.internetdsl.pl/bip