informacja

09.12.2016

Informacja dla Wykonawców w odpowiedzi na pismo Wykonawcy dotyczące postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nna: dostawę i montaż nowego specjalistycznego wyposażenia, komputerów i sprzętu multimedialnego do pracowni kształcenia zawodowego oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu jego obsługi i wykorzystania do zajęć zawodowych w ramach 4 projektów realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe - czytaj


Opublikował: Krzysztof Gruchaa
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 558
4.12.2022 // rawa-kopernik.internetdsl.pl/bip