Zawiadomienie

14.11.2013

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wybranej w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu sportowego zgodnie z wykazem w ramach projektu: „Dobry zawód to skarb” realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im.Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj


Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 1544
21.09.2021 // rawa-kopernik.internetdsl.pl/bip