Zawiadomienie

21.01.2013

Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla uczestników projektu "Kompetencje dla przyszłości" realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - czytaj 
 


Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 652
4.12.2022 // rawa-kopernik.internetdsl.pl/bip