Zawiadomienie

28.12.2012

Zawiadomienie o wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację usług zarządzania i obsługi projektu Kompetencje dla przyszłości współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr projektu WND-POKL.09.02.00-10-094/11 - czytaj 
 


Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 636
4.12.2022 // rawa-kopernik.internetdsl.pl/bip