Ogłoszenie_17

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zespół Szkół – CEZiU im Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony na:

Rawa Mazowiecka: Dostawa (zakup) nowych podręczników w ramach projektów Zyskaj więcej w szkole zawodowej oraz Mechatronik zawód przyszłości realizowanych w Zespole Szkół� - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykszta􀃡cenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Nr ogłoszenia 291074 - 2011
Data ogłoszenia: 15.09.2011r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Szczegółowe Warunki Przetargu wraz z załącznikami stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  1. treść przetargu
  2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. załącznik1
  4. załącznik2
  5. załącznik3
  6. załącznik4
  7. załącznik5
  8. załącznik6


Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 16.09.2011
Podpisał: Mariusz Kowalik
Dokument z dnia: 16.09.2011
Dokument oglądany razy: 4145
29.05.2023 // rawa-kopernik.internetdsl.pl/bip