Ogłoszenie_16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zespół Szkół – CEZiU im Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony na:

Przygotowanie i udostępnienie stanowisk w dwóch pracowniach dydaktycznych z pełnym wyposażeniem specjalistycznym umożliwiającym prowadzenie zajęć zawodowych w systemie modułowym w zawodzie technik mechatronik w ramach projektu Mechatronik zawód przyszłości. Projekt realizowany przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Nr ogłoszenia: 269980-2011 Data ogłoszenia: 01.09.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Szczegółowe Warunki Przetargu wraz z załącznikami stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia.

  1. treść przetargu
  2. specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. załącznik1
  4. załącznik2
  5. załącznik3
  6. załącznik4
  7. załącznik5


Opublikował: Krzysztof Gruchała
Publikacja dnia: 02.09.2011
Podpisał: Mariusz Kowalik
Dokument z dnia: 02.09.2011
Dokument oglądany razy: 4073
29.05.2023 // rawa-kopernik.internetdsl.pl/bip