zaloguj się   
SmodCMS

Witamy na stronie rawa-kopernik.pl

Witaj na stronie
Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej
im. Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej

tel. 46 815 41 41


Aktualności

Informator 2015

15.03.2015

 Zachęcamy do zapoznania się z naszym informatorem na rok szkolny 2015/2016 - czytaj

Ekopracownia

13.03.2015

W naszej szkole edukacja ekologiczna uczniów odbywa się w nowoczesnej pracowni, która została utworzona przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”.

Wartość ogólna zadania: 38 376 zł

Dofinansowanie WFOŚiGW w Łodzi: 35 056 zł

Wkład własny (środki Rady Rodziców): 3 320 zł

Staż w Portugali

17.02.2015

W okresie od 31 maja 2014 roku do 14 czerwca 2014 roku uczniowie naszej szkoły odbyli staż w Portugalii pt. "Zdobyć doświadczenie i wysokie kwalifikacje zawodowe w branży hotelarskiej". W stażu uczestniczyło 27 uczniów oraz dwoje nauczycieli z naszej szkoły. Partnerem wysyłającym stażystów była Fundacja Edukacji i Rozwoju Aktivum a partnerem przyjmującym młodzież w Portugalii było stowarzyszenie Associação lntercultural Amigos da Mobilidade. Stażyści odbywali staż przez 10 dni tj po pięć dni w każdym tygodniu - łączne 80 godzin.

Zasadniczym celem projektu było pozyskanie i rozwój wiedzy teoretycznej oraz opanowanie praktycznych umiejętności z zakresu hotelarstwa. Celem nadrzędnym projektu był rozwój umiejętności zawodowych i interdyscyplinarnych uczniów, ich kreatywności i zaradności, a także umiejętności językowych na skutek porozumiewanie się z klientami i gośćmi oraz pozostałym personelem. Wszystkie stawiane cele we wniosku zostały osiągnięte. Uczestnicy stażu nabyli wiedzę przede wszystkim z dziedziny hotelarstwa. Stażyści poszerzyli swoją wiedzę teoretyczną oraz opanowali praktyczne umiejętności zawodowe z zakresu hotelarstwa.

Uczestnicy osiągnęli efekty uczenia się również w zakresie języków obcych tj. na skutek porozumiewanie się z klientami i gośćmi oraz pozostałym personelem, w znaczący sposób poprawili poziom znajomości języka angielskiego w tym swobody komunikowania się. W trakcie stażu używali również języka portugalskiego, dzięki czemu poprawili swoją znajomość podstaw tego języka. Ponadto nabyli umiejętności zorganizowania stanowiska pracy oraz wykonywania pracy zgodnie z ustalonymi zaleceniami i zasadami.

W zakresie umiejętności społecznych stażyści nauczyli się pracy w grupie, pracy w międzynarodowym zespole, podporządkowania się przełożonym. Staż pomógł im również w zakresie zwiększenia swojej samodzielności i funkcjonowania w obcym kraju (nawiązanie kontaktów międzynarodowych), przełamaniu barier kulturowych i językowych. Uczestnik poprzez udział w projekcie nabrał pewności siebie, wiary w swoje umiejętności i zdobytą wiedzę, stał się osobą bardziej śmiałą, chętną nowych wyzwań. Zwiększyła się również kreatywność i zaradność uczestników w życiu codziennym.

W ramach odbywania wyjazdu uczestnicy projektu poza zadaniami związanymi z odbywaniem stażu, zorganizowany mieli czas wolny - odbyły się m.in. wycieczki do Porto, Bragi oraz słynnej winnicy, a także zwiedzali Lizbonę. W czasie wolnym stażyści mieli również możliwość korzystania z basenu, plaży a także nawiązywania kontaktów z uczestnikami innych projektów z innych krajów. Wszyscy uczestnicy stażu wrócili do Polski bardzo zadowoleni. Otrzymali oni również dokument Europass Mobilność oraz Certyfikat odbycia stażu.

  

  

Pełna galeria z pobytu na stażu

Wesołych Świąt

23.12.2014

Staropolskim obyczajem, kiedy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia. Przy tej pięknej sposobności i my życzymy Wam radości, aby wszystkim się darzyło, z roku na rok lepiej było. 

 

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk

29.10.2014

 Zespól Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w konkursie na dofinansowanie zadań z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Moja wymarzona ekopracownia” - więcej w dziale ekologia.

Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015

19.08.2014

Zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 - pobierz 

Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego

12.07.2014

 Szkoła bierze udział w realizacji projektu "Edukacyjne Wrota Rejonu Łódzkiego"Praktyka w Portugalii

05.06.2014

Modzież z naszej szkoły odbywa praktyki hotelarskie w Porto w Portugalii - więcej w dziale aktualności

Konkurs ekologiczny

28.05.2014

FINAŁ VII edycji SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO - więcej w dziale ekologia

Rekrutacja 2014/2015

14.04.2014

ulotka informacyjna 2014/2015 
strona1 - strona2
  ****************************************************

 

klasy wsparte środkami unijnymi

  

więcej informacji w dziale kierunki kształcenia

Szkolny Przegląd Kabaretowy 2014 :)

13.04.2014

Zapraszamy do obejrzenia naszego Szkolnego Przeglądu kabaretowego - więcej w dziale aktualności

Dni promocji zdrowia

10.04.2014

Obecnie w szkole trwają Dni Promocji Zdrowia - program i szczegóły w dziale aktualności