zaloguj się   

UWAGA:
to jest strona archiwalna

aktualna strona pod adresem

http://gorka.rawa-kopernik.pl
SmodCMS

Witamy na stronie rawa-kopernik.pl

Witaj na stronie
Zespołu Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej
im. Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej

tel. 46 815 41 41

 

Aktualności

Materiały dla uczniów

02.09.2020

2020/2021 - rozpoczęcie TYLKO dla klas pierwszych

24.08.2020

Uroczyste rozpoczęcie Roku szkolnego 2020/2021 TYLKO dla klas pierwszych
01.09.2020 o godz.9.00.
Dla pozostałych klas rozpoczęcie zdalne.

Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

24.08.2020

Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021 - pobierz

Rekrutacja 2020

03.06.2020

Więcej w dziale rekrutacja 2020/2021

 

Dzień otwarty

11.05.2020

 

Informacja

07.05.2020

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapisami rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz. U. 2020 poz. 780) w okresie od dnia 4 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. kształcenie praktyczne realizowane w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych może być realizowane w miejscu prowadzenia danej formy pozaszkolnej po uzyskaniu zgody słuchacza lub uczestnika danej formy pozaszkolnej, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza lub uczestnika - po uzyskaniu zgody jego rodzica.

Zajęcia online

16.03.2020

Materiały dla uczniów do samodzielnej pracy

 

 

Jednocześnie zachęcamy Was do korzystania z porad i konsultacji ze szkolnymi pedagogami w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
P. Justyną Zimecką (https://www.facebook.com/profile.php?id=100002980361870)
P. Anną Winnicką (https://www.facebook.com/ania.winnicka.50)

Osoby potrzebujące wsparcia proszone są o kontakt poprzez messengera.

Zawieszenie zajęć

11.03.2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

 

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.). Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. https://www.gov.pl/web/edukacja/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych

Koronawirus - informacje

03.03.2020

W związku z prowadzonymi działaniami informacyjnymi związanymi z zapobieganiem koronawirusowi prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami!.

Aktualne wydarzenia

18.02.2020

 Aktualne wydarzenia w dziale aktualności i na fb.

Ferie zimowe

31.01.2020

Wiosenna przerwa świąteczna 9-14 kwietnia 2020.